Songtekst van The Beatles: Good Night

Good Night


Now it?s time to say good night
Good night sleep tight
Now the sun turns out his light
Good night sleep tight
Dream sweet dreams for me
Dream sweet dreams for you

Close your eyes and I?ll close mine
Good night sleep tight
Now the moon begins to shine
Good night sleep tight
Dream sweet dreams for me
Dream sweet dreams for you

Close your eyes and I?ll close mine
Good night sleep tight
Now the sun turns out his light
Good night sleep tight
Dream sweet dreams for me
Dream sweet dreams for you

Good night good night everybody
Everybody everywhere
Good nightCaptcha
Liedje The Beatles Good Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Beatles Good Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.