The Saints


Well a-when the saints go marching in,
when the saints go marching in
mm I want to be, I'm gonna be in that number,
ooo when the saints go marching in

Oh when the sun yeah begins to shine
when that old sun begins to shine,
I tell you something I'm gonna be I'm gonna be in that number,
when the sun begins to shine

Yeah when my lord calls me home again,
ah when my lord calls me home again,
I'll tell you I'm gonna be in that number,
oh when my lord calls me home again

Oh when the saints go marching in,
when the saints go marching in
I tell you something I'm gonna be I'm gonna be in that number,
when the saints go marching in

Well when the sun yeah begins to shine
when that sun begins to shine,
I tell you something I'm gonna be I'm gonna be in that number,
when that old sun begins to shine

Lazy one time
Mm mm, yeh, alright, mm, yeah,
ooo when the saints go marching in

Yeah when the saints go marching in,
yeah when the saints go marching in
I tell you something, I'm gonna be I'm gonna be in that number,
yeah when the saints go marching in

Yeah when my lord calls me home again,
ah when my lord calls me home again,
I'll tell you I'm gonna be in that number,
oh when the saints go marching inCaptcha
Liedje The Beatles The Saints is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Saintsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Beatles The Saints downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Saints in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.