Beautiful Child


Every dawn of my day my heart is launched
And linked with a love to one on distant shores
I'm not sure if my heart should be ignored
I'll follow anything that leads me to your door
You got to, I got to find out a way
I swear, I don't care what society has to say
Every dawn of my life I'm searching for
A link with a girl or boy so similar

You're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wild
You're such a beautiful child

When I walk across a crowded room
I never felt so alone
Whenever claimed to be so strange
But what would you call normal?
You got to, I got to find out a way
Unchain myself from this wealth of apathy

You're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wild
You're such a beautiful child

You're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wild
You're such a beautiful child

You got to, I got to find out a way
Unchain myself from this wealth of apathy

Ooh, you're such a beautiful child
You're such a beautiful child
You're so young and winsome
You just drive me wildCaptcha
Liedje The Blow Monkeys Beautiful Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Blow Monkeys Beautiful Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.