Songtekst van The Blow Monkeys: It Doesn't Have To Be This Way

It Doesn't Have To Be This Way


It doesn't have to be this way
Just counting the hours
Cuz when your bed, it's made
Then baby, it's too late
Yeah

There's no hope for a hungry child
Whose joker is wild
They take all hope away
By the end of the day

Well I just about have enough of the sunshine
Hey! what did I hear you say?
You know, it deosn't have to be that way
You! when you walk out the door
You gonna ask for more

It doesn't have to hurt that way
Just counting the pain
You've only got yourself to blame
For playing the game

There's no hope for a hungry child (no wonder!)
Whose joker is wild
And they take all hope away
And I just can't see the sense
And my mind's a haze

Well I just about have enough of the sunshine
Hey! what did I hear you say?
You know, it deosn't have to be that way
You! when you walk out the door
You gonna ask for more

Do you want it?
Do you want it?
Don't you know that I got it baby?
Don't you know I got it baby?

And I just about have enough of the sunshine
Hey! what did I hear you say?
You know, it deosn't have to be that way
You! when you walk out the door
You better ask for moreCaptcha
Liedje The Blow Monkeys It Doesn't Have To Be This Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Doesn't Have To Be This Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Blow Monkeys It Doesn't Have To Be This Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Doesn't Have To Be This Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.