Love And Hatred


Can you hear the breath of the observer
Can you hear the quanta calling back?
The arguments of motivation
Implore my distant muse to act
Sentiment spent on emotions
Derived from our eternal spark
All beyond our comprehension
Watching protons in the dark

All the love and all the hatred
Split from our desire to be
All the love and all the hatred
Leading to hostilities
All the saints and all the prophets
All the secrets that you keep
Exist with one inriguing question
Tell me dearest - who are we?

Can you hear the gears of evolution
Grinding for divinity
Can you hear the voices of creation
And the science sprawling from the seas
Sentiment spent on emotions
Derived from our eternal spark
All beyond our comprehension
Watching protons in the dark

All the love and all the hatred
Lovers searching for the seed
That piece of existential knowing
That gives tomorrow wings to dream
All h ebroken hearted angels
Living in the ether seams
All the love and all the hatred
Tell me dearest - who are we?Captcha
Liedje The Cr?xshadows Love And Hatred is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love And Hatredmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Cr?xshadows Love And Hatred downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love And Hatred in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.