Songtekst van The Dissociatives: We're Much Preferred Customers

We're Much Preferred Customers


© Daniel Johns/Paul Mac

WE'RE MUCH PREFERRED CUSTOMERS
WELCOME TO PLANET POD,
WHERE INSECTS SOUND LIKE LASERS
AND MEN WHO WEAR ABRASIVE HATS,
WITH EYEBALLS JUDGE LIKE JURIES,
AND SKIN THAT FLAKES LIKE ANCIENT PAINT,
SUFFOCATE CONTENTMENT
BIRDS CREEP OVER TIN ROOFS
LIKE CRIMINALS WITH TAP SHOES

STAIN THE GLASS WITH WINDOWS,
EXTORTIONATE AND COLD STARE
WE'RE MUCH PREFERRED CUSTOMERS,
AND HONESTLY I DON'T CARE

YOU'LL GET A CHANCE, ANOTHER CHANCE, ONE MORE SUN

DRAPE THE CONCRETE CURTAINS, OVER EMPTY SPACES
AGE IS JUST A NUMBER DRAWN ON EMPTY FACES…SUN…SUN…Captcha
Liedje The Dissociatives We're Much Preferred Customers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We're Much Preferred Customersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Dissociatives We're Much Preferred Customers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We're Much Preferred Customers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.