Dirty Denim


You look like you only slept for an hour
You smell like you havent taken a shower
And your hair is so dirty
It makes you look like your thrity
Pants are sung way too low
I see stuff i don't wanna know
I wonder why your so moddy
Is it cuz u got no booty?

Baby please you must be outta your mind
Do i look like i want your dirty denim?
Listen up im only sayin this one more time (one more time)
Can you hear me say i didn't want your dirty denim

Dirty denim3x

I hate to say it but their all the same
Even everybody nos their name
How can they brake me heart
If i cant even tell them apart
I can tell that you think I'm impressed
But do you think ur gonna give me ur address?
Cuz if you do I got bad news
I wasn't winkin, that was just the booses

Baby please you must be outta your mind
Do i look like i want your dirty denim (dirty denim)
Listen up im only sayin this one more time (one more time)
Can you hear me say i didn't want your dirty denim (dirty denim)

I don't want your
I don't need your
I don't want your
I don't need your
I wouldn't pay $200 to look like that
Your the kinda guy that won't draw back

Baby please you must be outta your mind
Do I look like i want your dirty denim(dirty denim)
Listen up im only sayin this one more time (one more time)
Can you hear me say i didn't want your dirty denim (dirty denim)

Dirty denim 3xCaptcha
Liedje The Donnas Dirty Denim is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dirty Denimmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Donnas Dirty Denim downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dirty Denim in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.