Ape Dos Mil


Yeah its over you can bet in mid-october i will still be ranting bout most early may
Yeah he's a winner hes' a goddamn sinner
while he dines i'm on the wrong side of the day
and i said " don't understand why i'm fumbling after"
you're the reason i cannot forget this season
or the letter when you first reffered to ape
And i sais its all calypso
but its not easy you know
you walk around with your shoulders down frowning
its not easy you know
Yeah its over you can bet when mid-october ends
i will still be reanting bout most early may
see yeah hes a winner hes a goddamn sinner
while he dines im on the wron g side of the day
and i said " i dont understand why im fumbling after"
your the reason i cannot forget this season
or the lesson how and ape shall not kill ape
And i said its all calypso
but its not easy you know
you walk around with your shoulders down frowning
its not easy you know
its just the tango
but its not easy you know
i walk a round with my head down frowning
but its not easy you know

I am going under
Ape cant trust a man whos a governer
ape cant trust man
Ape cant trust a man with a gun at all
ape cant trust man
Its all calypso but its not easy you know
You walk around with your shoulders down frowning
but its not easy to show
i walk around with my head down frowning
but its not easy to show
How can you heal
if you dont ease back the blame
KNowing you're right, won't you heal?Captcha
Liedje The Early November Ape Dos Mil is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ape Dos Milmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Early November Ape Dos Mil downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ape Dos Mil in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.