Songtekst van The Forecast: Water Makes The Weeds Grow Tall

Water Makes The Weeds Grow Tall


(They said a rain's coming)
It's been coming down all day out there
(And all evening)
It's not letting up
(I'm not leaving)
If home is where the heart is
(Till you're screaming)
Then you're standing on my floor
(For more)
My heart says, "Let's go!"
We're home
(We're where the sun is)
The sun set long ago
(You don't say)
Your throne is made of ashes
(Haven't you said)
We've scattered by the door
(Enough)
My heart says, "We are one
"People
(One)
Singing
Proud and
(Standing)
Tall"
People singing proud and standing tallCaptcha
Liedje The Forecast Water Makes The Weeds Grow Tall is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Water Makes The Weeds Grow Tallmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Forecast Water Makes The Weeds Grow Tall downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Water Makes The Weeds Grow Tall in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.