This Old Feeling


This old feeling
It's new to me
I'm not sure
How I should be
I'd tattoo my vow
For all to see
To prove how much
You mean to me

A million times said
In as many songs
But before you
I could never sing along
I love you
I do
I love you
I do

This old feeling
It's got me up
I can't believe
My good luck
I'd wait at your door
Till eternity
Because you mean
That much to meCaptcha
Liedje The Go-Go's This Old Feeling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Old Feelingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Go-Go's This Old Feeling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Old Feeling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.