Knock Knock


This time you got it all figured out
Think it's gonna work okay but I'll make sure it won't cause I'll be standing in your way
So wait a minute if you will
I ain't got no time but time to kill
When the ground starts getting hot it doesn't matter if you run or not
This time you've seen it done before
This time your gonna get it right
Once more you fail miserably and then, then you do it all over again
So wait a minute if you will
I ain't got no time but time to kill
When the ground starts getting hot it doesn't matter if you run or not
You're once a failure twice a fool
I will - Knock knock
If you won't - Knock knock
You're damned - Knock knock
If you don't - Knock knock
You did fine - Knock knock
Now you're mine - Knock knock
You avoided everything except for me
I'm busting in won't pick the lock I'm busting in - Knock knock
I've seen your sort before
You are nothing new cause my name is failure and failure is gonna come to you
Save me lord and I will
This time I got the time to kill
When the ground starts getting hot it doesn't matter if you run or not
You're once a failure twice a fool
I will - Knock knock
If you won't - Knock knock
You're damned - Knock knock
If you don't - Knock knock
You did fine - Knock knock
Now you're mine - Knock knock
You avoided everything except for me
I'm busting in won't pick the lock I'm busting in - Knock knock I'm busting in - Knock knock
Knock Knock In knock knockCaptcha
Liedje The Hives Knock Knock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Knock Knockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Hives Knock Knock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Knock Knock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.