Songtekst van The Ink Spots: In The Shade Of The Old Apple Tree

In The Shade Of The Old Apple Tree


It's A Sin To Tell A Lie
The Ink Spots
Written by Billy Mayhew

Charted in 1935 at # 1 by Fats Waller and # 5 by Victor Young
Charted at # 7 in 1955 by Somethin' Smith and the Redheads
Charted at # 99 in 1964 by Tony Bennett

Be sure it's true when you say "I love you"
It's a sin to tell a lie
Millions of heart have been broken
Just because these words were spoken

I love you, yes I do, I love you
If you break my heart I'll die
So be sure it's true when you say "I love you"
It's a sin to tell a lie

MONOLOGUE: Now, ya better be sure that it's true when you say "I LUV ya"
Honey chile, don'tcha know it's a sin to tell a lie? Whole LOTTA hearts have been
broken Ya know why they were broken? Just for these foolish little words that
were spoken Ya know what they were? "I LUV ya, I LUV ya" Darlin', ya know
doggone well I LUV ya and if ya break my heart I've GOT to die So ya better be
sure that it's true when you come runnin' up here sayin' "I LUV ya" 'cause it's a sin
to tell a lie

I love you, yes I do, I love you
If you break my heart I'll die
So be sure it's true when you say "I love you"
It's a sin to tell a lieCaptcha
Liedje The Ink Spots In The Shade Of The Old Apple Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Shade Of The Old Apple Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Ink Spots In The Shade Of The Old Apple Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Shade Of The Old Apple Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.