Songtekst van The Jackson 5: Going Back To Indiana

Going Back To Indiana


I'm goin back to Indiana
Back to where my baby's from
I'm goin back to Indiana
Indiana here I come
I spread my wings for greener pastures
I still ain't found what I was after
I got the blue and that is why I sing
I just want to do my thing
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's from
Okay Tito you got It! Guitar Solo
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's from
Hollywood you got a lot of pretty things
I saw alot of movie stars with diamond rings
But I ain't got my baby and I'm feelin' wrong
That's why I gotta sing my song
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's from
OOOhhh
I'm comin' I'm comin' I'm comin' I'm comin' Im'Home yeah
Ha Ha Sis Boom Bah
One More Time For Rosevelt High
Johnny Ray Tex Scooter and Lorenzo Too
It's T W Lou from the Boogaloo
Every soul that passes by
This songs to you from the Jackson 5
I'm comin' home it's plain to see
I still got indiana soul in me
Chorus
I'm Goin' back to indiana
Indiana here I come
I'm Goin' back to indiana
Cause that's where my baby's fromCaptcha
Liedje The Jackson 5 Going Back To Indiana is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Going Back To Indianamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Jackson 5 Going Back To Indiana downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Going Back To Indiana in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.