SANTA MARIA


To the sky, to the montain,
To my river, to the valley,
To my hometown, to my country,
To the place where I was born

To my mother, to my father,
To my sisters and my brothers
To my friends and myself
And to those I love so well

Santa Maria
Prega per noi! (2x)

To the world and the people
In their crises in their pains,
For the children of tomorrow,
For the wars that never end

Santa Maria
Prega per noi! (2x)

To the skies, to the montains,
To the rivers, to the vallies,
To my hometown, to my country,
To the place where I was born

To the heroes - that we need today,
To the lonely - with noone to cry,
To the mothers - the source of life,
To this world - where ther's so much pain

Santa Maria
Prega per noi! (2x)

Santa Maria
Prega per noi!

To the skies, to the montains,
To the rivers, to the vallies,
To my hometown, to my country,
To the place where I was born

To the heroes - that we need today,
To the lonely - with noone to cry,
To the mothers - the source of life,
To this world - where ther's so much pain

Santa Maria
Prega per noi! (2x)

Santa Maria
Prega per noiCaptcha
Liedje The Kelly Family SANTA MARIA is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied SANTA MARIAmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Kelly Family SANTA MARIA downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje SANTA MARIA in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.