Dear Diary


Ray Thomas)

Dear diary, what a day it's been
Dear dirary, it's been just like a dream
Woke up too late Wasn't where I should have been
For goodness sake what's happening to me
Write lightly, yours truly, dear diary

It was cold outside my door
So many people by the score,
Rushing around as senselessly
They don't notice there's people like me
Write lightly, yours truly, dear diary

They don't know what they're playing
They've got no way of knowing what the game is
Still they carry on doing what they can
Outside me, yours truly, dear diary

It's over Will tomorrow be the same?
I know that they're really not to blame
If they weren't so blind then surely they'd see
There's a much better way for them to be
Inside me, yours truly, dear diaryCaptcha
Liedje The Moody Blues Dear Diary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dear Diarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Moody Blues Dear Diary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dear Diary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.