Songtekst van The Oak Ridge Boys: American Beauty

American Beauty


A '57 Chevy, Red and White
American Beauty
Levi blue jeans twisin' all night
American Beauty
California girls, Rocky Mountain High
A Texas star in a cowboy's eyes
Shinin' like a diamond from sea to sea
American beauty, American beauty

A Zebco Fishing Pole Fishin dowstream
American Beauty
Strummin on a '48 D-18,
American Beauty
Hot dogs, baseball, popcorn, football
a cheer for victory
NASCAR Racecar number 3
American beauty, American beauty

From North to South
From coast to coast
You can see it everywhere you go

Miles of Wheat fields rolling to the skies
American beauty
Great white spaceship, Enterprise
American Beauty
Stampede of buffalo, Sitting bull,
Geronimo,
An eagle on wing
From Alabama with a banjo on my knee
American beauty, American beauty

She stands in the harbor
In the city of dreams
American Beauty
Prettiest face
I've ever seen
American Beauty
And she holds a torch
And she wont let go
I love her with all my heart
And soul
Id give my life
To keep her free
American beauty, American beauty
American beauty, American beauty
American beautyCaptcha
Liedje The Oak Ridge Boys American Beauty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied American Beautymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Oak Ridge Boys American Beauty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje American Beauty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.