Songtekst van The Partridge Family: I Woke Up In Love This Morning

I Woke Up In Love This Morning


Last night, I turned out the light, lay down and thought about you
I thought about the way that it could be
Two o'clock, wonderin' what I'm doin' here alone without you
So I close my eyes and dream you here to me, and

Chorus:
I woke up in love this morning
I woke up in love this morning
Went to sleep with you on my mind
I woke up in love this morning
I woke up in love this morning
Went to sleep with you on my mind

Hello, girl, yes it's five o'clock I know but you just listen
There's something that I've got to let you know
This is you, this pillow that I'm huggin' and I'm kissin'
And one more thing before I let you go

Chorus

Do dreams come true, well if they do, I'll have you
Not just for a night, but for my whole life through

Chorus (Repeat to fade)Captcha
Liedje The Partridge Family I Woke Up In Love This Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Woke Up In Love This Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Partridge Family I Woke Up In Love This Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Woke Up In Love This Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.