Driven To Tears


How can you say that your not responsible?
What does it have to do with me?
What is my reaction, what should it be?
Confronted by this latest atrocity

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Hide my face in my hands, shame wells in my throat
My comfortable existance is reduced to a shallow meaningless party
Seems that when some innocent die
All we can offer them is a page in a some magazine
Too many cameras and not enough food
'Cause this is what we've seen

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Protest is futile, nothing seems to get through
What's to become of our world, who knows what to do

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tears

Driven to tears
Driven to tears
Driven to tearsCaptcha
Liedje The Police Driven To Tears is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Driven To Tearsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Police Driven To Tears downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Driven To Tears in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.