Every Breath You Take


Every breath you take
every move you make
every bond you break
every step you take
i'll be watching you

every single day
every word you say
every game you play
every night you stay
i'll be watching you

oh can't you see, you belong to me
how my poor heart aches, with every step you take
with every move you make
with every vow you break
every smile you fake, every claim you stake
i'll be watching you

since you've gone, i've been lost without a trace
I dream every night I can only see your face
I look around but its you I can't replace
I feel so cold and I long for your embrace
I keep crying baby, baby, please

oh can't you see, you belong to me
how my poor heart aches, with every step you take
with every move you make, and every vow you break
every smile you fake, every claim you stake
i'll be watching you

every move you make, every step you take
i'll be watching you

i'll be watching you

Every breath you take
every move you make
every bond you break
i'll be watching you

every single day
every word you say
every game you play
i'll be watching you

every move you make
every vow you break
every smile you fake
i'll be watching you

every single day
every word you say
every game you play
i'll be watching you

Every breath you take
every move you make
every bond you break
i'll be watching you

every single day
every word you say
every game you play
i'll be watching you

every move you make
every vow you break
every smile you fake
i'll be watching youCaptcha
Liedje The Police Every Breath You Take is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Every Breath You Takemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Police Every Breath You Take downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Every Breath You Take in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.