Songtekst van The Runaways: I Wanna Be Where The Boys Are

I Wanna Be Where The Boys Are


(Kim Fowley/Ronnie Lee)

Wild in the streets, barely alive
Mama's always telling me stay inside
Don't you hang around with those young boys
Soon you'll be lovin' them
They're all night toys

I wanna be where the boys are
I wanna fight how the boys fight
I wanna love how the boys love
I wanna be where the boys are

Hot love hear, I got the drive
Neighbours been bugging me I gotta hide
I am the bitch with the hot guitar
I am the air, the sun and stars

I wanna be where the boys are
I wanna fight how the boys fight
I wanna love how the boys love
I wanna be where the boys are

Wild in the streets, barely alive
Mama's always telling me stay inside
Don't you hang around with those young boys
Soon they'll be loving you with all their joy

I wanna be where the boys are
I wanna fight how the boys fight
I wanna love how the boys love
I wanna be where the boys areCaptcha
Liedje The Runaways I Wanna Be Where The Boys Are is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wanna Be Where The Boys Aremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Runaways I Wanna Be Where The Boys Are downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wanna Be Where The Boys Are in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.