Songtekst van The Simpsons: Born Under A Bad Sign

Born Under A Bad Sign


Homer: Born under a bad sign,
Been down since I began to crawl
If it wasn't for bad luck,
You know, I wouldn't have no luck at all

Hard luck and trouble,
Been my only friend
I been on my own,
Ever since I was ten

Born under a bad sign,
I been down since I began to crawl
If it wasn't for bad luck,
You know, I wouldn't have no luck at all

I don't like to read,
I can hardly write,
My whole life has been
One big fight

Born under a bad sign,
I been down since I began to crawl
If it wasn't for bad luck,
I said I wouldn't have no luck at all
And that ain't no lie

(Guitar solo)

You know, if it wasn't for bad luck,
I wouldn't have no kind of luck
If it wasn't for real bad luck,
I wouldn't have no luck at all

You know fear of falling
Is all I crave
A big bag of pork rinds
Gonna carry me to my grave

Born under a bad sign,
I been down since I began to crawl
If it wasn't for bad luck,
I tell ya I wouldn't have no luck at all

Good take boys, yeah
I think now that I'm a blues singer, I should have some kind of name
How 'bout Muddy Simpson No Big Homer T-Bone Homer
Blind Lemon Simpson Blind Lemon-lime Homer Blind Grapefruit Homer
Blind Strawberry Alarm Clock Homer No that's they used thatCaptcha
Liedje The Simpsons Born Under A Bad Sign is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Born Under A Bad Signmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Born Under A Bad Sign downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Born Under A Bad Sign in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.