Drop Da Bomb


Oh say can you rock!
There's trouble in a far off nation
Time to get out in love formation
Your love is more deadly than Suddam,
that's why I gotta drop da bomb!
Party Posse!
Yvan Eht Nioj, Yvan Eht Nioj, Yvan Eht Nioj
This party is happenin, it's no mirage
So sing it again, Yvan Eht Nioj
Yvan Eht Nioj!Captcha
Liedje The Simpsons Drop Da Bomb is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drop Da Bombmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Drop Da Bomb downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drop Da Bomb in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.