Happy Birthday Lisa


Lisa it's your birthday
God's blessed you this day
You gave me the gift of a little sister
And I'm proud of you today
Lisa it's your birthday!
Happy birthday Lisa!
Lisa it's your birthday!
Happy birthday Lisa!
I wish you love and good will
I wish you praise and joy
I wish you better than your heart desires
And your first kiss from a boy
Lisa it's your birthday
Happy birthday Lisa!
Lisa it's your birthday
Happy birthday Lisa!Captcha
Liedje The Simpsons Happy Birthday Lisa is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Happy Birthday Lisamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons Happy Birthday Lisa downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Happy Birthday Lisa in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.