Songtekst van The Simpsons: They'll Never Stop The Simpsons

They'll Never Stop The Simpsons


Ullman shorts,
Christmas show,
Marge's fling,
Homer's bro,
Bart in well,
Flanders fails,
Whacking snakes,
Monorail,
Mr Plow,
Homer space,
Sideshow Bob steps on rakes,
Lisa's future,
Selma's hubby,
Marge not proud,
Homer chubby,
Homer worries Bart is gay,
Poochie, U2, NRA,
Hippies, Vagas and Japan,
Octuplets,
And Bart's boy band,
Marge murmers,
Maude croaks,
Lisa Buddihst,
Homer tokes,
Maggie blows Burns away,
What else do I have to say?

They'll never stop The Simpsons,
Have no fears, we've got stories for years,
Like - Marge becomes a robot,
Maybe Moe gets a cell-phone,
Has Bart ever owned a bear,
Or, how 'bout a crazy wedding?
and something happens a do-do-do-do-doooo,
Sorry for the clip-show,
Have no fears, we've got stories for yearsCaptcha
Liedje The Simpsons They'll Never Stop The Simpsons is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied They'll Never Stop The Simpsonsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Simpsons They'll Never Stop The Simpsons downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje They'll Never Stop The Simpsons in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.