Stoned Love


Stoned love
Soned love, oh yeah
A love for each other will bring fighting to an end
Forgiving one another, time after time, doubt creeps in
But like the sun lights up the sky with a message from above
Oh, yeah, I find no other greater symbol of this love
Dont you hear the wind blowin?
Stoned love, oh yeah
I tell you I aint got no other
Stoned love, oh, yeah
Life is so short put the present time at hand
And if you're young at heart rise up and take your stand
And to the man on whose shoulder the world must depend
I pray for peace and love, Amen
Can't ya hear it?
Stoned love, oh yeah
I tell you I aint got no other
Stoned love, oh, yeah
If a war 'tween our nations passed
Will the love 'tween our brothers and sisters last
On and on and on and on and
Dont ya hear the wind blowin?
Stoned love, oh yeah
I tell you I aint got no other
Stoned love, oh yeahCaptcha
Liedje The Supremes Stoned Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stoned Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Supremes Stoned Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stoned Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.