Songtekst van The Watchmen: Aint No Sunshine by Bill Withers

Aint No Sunshine by Bill Withers


Ain't No Sunshine
by Bill Withers

Ain't no sunshine when she's gone
It's not warm when she's away
ain't no sunshine when she's gone
and she's always gone too long
anytime she goes away

Wonder this time where she's gone
wonder if she's gonna stay
ain't no sunshine when she's gone
and this house just ain't no home
anytime she goes away

And I no I no I no I no

Ain't no sunshine when she's gone
only darkness everyday
ain't no sunshine when she's gone
this house just ain't no home
anytime she goes awayCaptcha
Liedje The Watchmen Aint No Sunshine by Bill Withers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aint No Sunshine by Bill Withersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Watchmen Aint No Sunshine by Bill Withers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aint No Sunshine by Bill Withers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.