Songtekst van The Waterboys: His word is not his bond

His word is not his bond


(Girls let me tell you what a liar will do

He's always coming with something new
He'll steal your heart)

He lives in the waste
void of culture and taste
His eye on a prize beyond
his every word is in the right place
But his word is not his bond

His face is comely
his heart it bleeds
Yet it's but a mantel
he has donned
Mark him only by his deeds
for his word is not his bond

I'd love to take him
out of this room
And gently break him
I'd love to see him dance!

His protogee deals
in confusion and fog
Of power he is fond
wheels within wheels
Like master, like dog
his word is not his bond

I'm trying to swim
but I'm caught in the shallows
And I sense that I've been conned
deliver him
To the gallows
his word is not his bond

His word is not his bond!Captcha
Liedje The Waterboys His word is not his bond is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied His word is not his bondmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Waterboys His word is not his bond downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje His word is not his bond in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.