Songtekst van The White Buffalo: The House Of The Rising Sun

The House Of The Rising Sun


There is a house in new orleans
They call the rising sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And god I know I'm one

My mother was a tailor
She sewed my new blue jeans
My father was a gamblin' man
Down in new orleans

Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and trunk
And the only time he's satisfied
Is when he's on a drunk

Oh mother tell your children
Not to do what I have done
Spend your lives in sin and misery
In the house of the rising sun

Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm goin' back to new orleans
To wear that ball and chain

Well, there is a house in new orleans
They call the rising sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And god I know I'm oneCaptcha
Liedje The White Buffalo The House Of The Rising Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The House Of The Rising Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The White Buffalo The House Of The Rising Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The House Of The Rising Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.