A Certain Girl


(Naomi Neville)
There's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)
I can't reveal her name until I've got her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
Well, I've tried to get her time and time again
We just end up as nothing but friends
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

Well, there's a certain chick I've been sweet on since I met her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
I can't repeat her name until I get her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
Well one day, I'm gonna wake up and say,
"I'll do anything just to be your slave"
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

Well, I've tried to get her time and time again
We just end up as nothing but friends
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

There's a certain chick I've been sweet on since I found her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
I can't reveal her name until I get her
(What's her name?) I can't tell you (No!)
Well now one day, get her time and time again
We just end up as nothing but friends
And there's a certain girl I've been in love with a long, long time
(What's her name?) I can't tell you (No!)

I can't tell you (No!)
I can't tell you (No!)
I can't tell youCaptcha
Liedje The Yardbirds A Certain Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Certain Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds A Certain Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Certain Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.