Dazed And Confused


(Jake Holmes, arr Yardbirds)

Anderson Theatre version
I'm dazed and confused,
Is it stay, is it go?
I'm being abused,
And I think I should know,
Come on baby,
I'm starting to crack,
If you're out to get me,
You're on the right track
Hey!
Hey, hey!
I'm dazed and confused,
Hanging on by a thread,
Come on baby,
Do you want me dead?
I can arrange that for a dollar or two
I can't remember,
Anything about you
Hey, hey!
Hey, hey!
Hey!
I'm dazed and confused,
Hanging on by a thread,
I'm being abused,
I'd be better off dead,
If you're out to get me,
You're on the right track,
Quittin' teasin',
I'm starting to crack
Yeah!
Yeah!
Yeah!
Hey, hey, hey!

Cumular Limit version
I'm dazed and confused,
Is it stay, is it go?
Give me a clue,
'Cos I just want to know
Give me a clue as to where I am at,
Feel like a mouse, and you act like a cat
Yeah I'm,
Yeah I'm,
Yeah I'm,
Yeah I'm,
I'm dazed and confused,
Hangin' on by a thread,
I've been abused,
I'd be better off dead,
Can't stand the heat,
And I'm starting to crack,
If you're out to get me,
You're on the right track
Hey, hey!
Hey, hey!
Hey, hey!
I'm dazed and confused,
Is it stay, is it go?
I still love you,
But I still want to know,
Secrets are fun to a certain degree,
This one's no fun 'cause the secret's on me
Yeah, yeah,
Hey, hey!
Hey!
I'm dazed and confused,
Is it stay, is it go?
I've been abused,
And I sure wanna know,
Give me a clue as to where I am at,
Feel like a mouse, and you act like a cat
Yeah!
Hey, hey, hey, hey!Captcha
Liedje The Yardbirds Dazed And Confused is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dazed And Confusedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Dazed And Confused downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dazed And Confused in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.