Evil Hearted You


(Graham Gouldman)

Evil hearted you
You always try to put me down,
With the things you do,
And words,
You spread around against me

Evil hearted you
You kept,
Kidding me along,
With your phoney smile,
And with,
Your siren song smiling, beguiling,
You lead me on 'til all hope's gone,
Persuading, degrading,
On my knees I try to please

But I love you,
Just the same,
And I want you,
To remain,
By my side,
And you'll see,
Just how much you,
Mean to me

Evil hearted you
You always try to put me down,
With the things you do,
And words,
You spread around against me,
About me
What would you,
Do without me?
Smiling, beguiling,
You lead me on 'til all hope has goneCaptcha
Liedje The Yardbirds Evil Hearted You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evil Hearted Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Evil Hearted You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evil Hearted You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.