For Your Love


(Graham Gouldman)

For your love
For your love
For your love
I'd give you everything and more, and that's for sure
For your love
I'd bring you diamond rings and things right to your door
For your love

To thrill you with delight,
I'll give you diamonds bright
There'll be things that will excite,
To make you dream of me at night

For your love
For your love
For your love

For your love, for your love,
I would give the stars above
For your love, for your love,
I would give you all I could

For your love
For your love
For your love
I'd give the moon if it were mine to give
For your love
I'd give the stars and the sun 'fore I live
For your love

To thrill you with delight,
I'll give you diamonds bright
There'll be things that will excite,
To make you dream of me at night

For your love
For your love
For your love
For your loveCaptcha
Liedje The Yardbirds For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.