Songtekst van The Yardbirds: Good Morning Little Schoolgirl

Good Morning Little Schoolgirl


(H G Demarais)

Good morning, little schoolgirl
Good morning, little schoolgirl
Can I go home with you?
Won't you let me go home with you,
So I can hug, hug, squeeze, squeeze?
If you let me I can tease you baby
Hey, hey hey hey Hey hey hey hey Hey, yeah

Let's dance, little schoolgirl
Let's dance, little schoolgirl
Won't you let me take you to the hop, hop,
Have a party at the soda shop,
So we can do the twist, do the stroll
To the music of the rock 'n' roll
Hey, hey hey hey Hey hey hey hey Hey, yeah

(First Verse)

Good morning, little schoolgirl
Good morning, little schoolgirl
Can I go home with you?
Won't you let me go home with you?
Tell your mama and your papa that I love you
Tell your sisters and your brother that I love you
Hey, hey hey hey Hey, hey hey hey
Hey, hey hey hey Hey, hey hey heyCaptcha
Liedje The Yardbirds Good Morning Little Schoolgirl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Morning Little Schoolgirlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Good Morning Little Schoolgirl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Morning Little Schoolgirl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.