Songtekst van Thelma Houston: If It's The Last Thing I Do

If It's The Last Thing I Do


If it's the last thing I do,
I'll make you mine

But baby,
The first thing is you,
In my design

Ohh,
And just like the stars guard the moon,
Way up above me

Hey baby,
That's just how I'll guard our love,
So love me,
Come one, please love me

Well
If it's the last thing I do,
I'm gonna take your hand

And though I won't say one word,
I know you'll understand, yeah

And I'll build a dream,
Just for two,
And then I'll make it come true
Baby, if it's the very, very last thing that I do,
I'm gonna get you, yeah

Well, well, well, well,
I'll build a dream,
Just for two,
And then I'll make sure it comes true

Baby, if it's the very, very last thing,
That I might do,
While I'm down here on this Earth,
I'lll?

Baby, if I just had you, yeah
I could be so happy
And I know I could make you happy

So I'm gonna take your hand,
And baby, I'm sure you'll understand, yeah

If it's the last thing I do,
I'm gonna get you
I'm gonna make you mine

[Fade]Captcha
Liedje Thelma Houston If It's The Last Thing I Do is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If It's The Last Thing I Domits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Thelma Houston If It's The Last Thing I Do downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If It's The Last Thing I Do in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.