Running


Hard work is killing me, I ain't got no time for a family
I'm running under stress, on a road to madness,

Running destroys my health (what are you running after?)
Running destroys my wealth (what are you running after?)
Running destroys my life (so why are you running after it?)

I wake up at 7 in the morning, I go to bed at 1 am at night
Everyday is the same routine, every night is the same night

Running destroys my health (what are you running after?)
Running destroys my wealth (what are you running after?)
Running destroys my life (so why are you running after it?)

It's not alright, it's not alright,
It's not alright, it's not alright,
It's not alright, it's not alright,

Running destroys my health (what are you running after?)
Running destroys my wealth (what are you running after?)
Running destroys my life (so why are you running after it?)Captcha
Widget
Liedje Thulium Running is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Runningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Thulium Running downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Running in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.