Songtekst van Tift Merritt: Ain't Looking Closely

Ain't Looking Closely


Perfect sky,
The sun and I are going our own way
I can tell
No one else gonna know how to love me
But the wind with his hands on my face,
And the tall grass, Lord, how it shakes
All of my worries can just worry about me for a change

'Cause I ain't looking closely today
No, I ain't looking closely today
Like a river so wide, I'm gonna let it slide away

Long way off,
Someone calling ain't calling my name
Old blue jay,
Fly away rather than explain
Water carries voices and the devil may care
Me, I don't have an answer to spare,
No use in asking, I'm still felling the same

I ain't looking closely today
I ain't looking closely today
I'm feeling so high, I'm gonna let it fly awayCaptcha
Liedje Tift Merritt Ain't Looking Closely is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't Looking Closelymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Ain't Looking Closely downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't Looking Closely in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.