Hopes Too High


Listen baby, I won't leave no trace
Gonna light out of here for some cleaner place
I'll be sitting in the backseat with my hair in my face,
Then gone fast as freedom on good wind

If I got my hopes too high, this is no easy kind of life
But I see it in my mind's eye, touch me real as daytime,
And I can't keep from trying

No place to run for a girl like me,
Whole lot of used to's and supposed to be's,
I want to burn like august, shine like gold dust,
Where everyday living can't hold me

If I got my hopes too high, this is no easy kind of life
But I see it in my mind's eye, touch me real as daytime,
And I can't keep from trying

So when I reach for you from some way down place,
Don't be a stranger who won't show his face
I got no promise but these words I say,
I carry you, you carry me,

If I got my hopes too high, this is no easy kind of life
But I see it in my mind's eye, touch me real as daytime,
And I can't keep from tryingCaptcha
Liedje Tift Merritt Hopes Too High is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hopes Too Highmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Hopes Too High downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hopes Too High in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.