Keep You Happy


The sky is turning and longing for something far away
The moon's a tear drop, see slowly as it falls away
Miles running down a face,
Everything's bound to change,
It's bound to change

Day breaks of tenderness,
So hold me here like this,
So still and quiet as if it might
Keep you happy

A feeling has me and tells me it will never stay
Your heart beats miles now, I feel them as they fly away
Close gets so far away,
Close gets so far

Day breaks of loneliness
I'd weather all of this
If I could find a place where I'd
Keep you happy

Why do we pretend there is something to hold onto?
See how my world fell in, I was trying to hold you, I was just trying to hold you

Night is a gypsy who tells me he will never stay
Miles are like heart beats, I know them as they fly away
See how they fly away,
See how they flyCaptcha
Liedje Tift Merritt Keep You Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep You Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Keep You Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep You Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.