Stray Paper


I got a postcard with an old address,
A picture of Houston in a creased-up mess,
Just to remind me that it all went wrong,
Just to beat me up, just to turn me on

Stray paper, stray paper, stray paper,
Burning in my hands

Cigarettes in the glove box with the classified ads,
Ashes and silver worn in to your hands,
"I got to see you" on a bar napkin,
Gas station quarters, I got to see you again

Stray paper, stray paper, stray paper,
Burning in my hands

Somewhere there's a letter that I never sent,
It used to read pretty, now it's empty as
That night in the headlights with the blankets pressed
Was it something to you baby, or was it always just

Stray paper, stray paper, stray paper,
Burning in my hands
Stray paper, stray paper, stray paper,
Burning in my hands,
Burning in my hands,
Burning in my handsCaptcha
Liedje Tift Merritt Stray Paper is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stray Papermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Stray Paper downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stray Paper in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.