Songtekst van Timothy B. Schmit: Make You Feel My Love

Make You Feel My Love


(Bob Dylan)

When the rain is blowin' in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love

When evening shatters and the stars appear
And there is no one there to dry your tears
I could hold you for a million years
To make you feel my love

I know you haven't made your mind up yet
But I would never do you wrong
I've known it frm the moment that we met
No doubt in my mind where you belong

I'd go hungry, I'd go black and blue
I'd go crawling down the avenue
No there's nothing that I wouldn't do
To make you feel my love

The storms are raging on the rolling sea
And on the highway of regret
The winds of change are blowing wild and free
You ain't seen nothing like me yet

I could make you happy make your dreams come true
Nothin' that I wouldn't do
Go to the ends of the earth for you
To make you feel my loveCaptcha
Liedje Timothy B. Schmit Make You Feel My Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Make You Feel My Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Timothy B. Schmit Make You Feel My Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Make You Feel My Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.