No Second Thoughts


She threw down her golden band
Crushed it with her feet into the sand
Took her silent partner by the hand
Yeah yeah oh yeah yeah

Somewhere near the edge of town
She said she was torn and turned around
"Can you help me cast this evil down?"
Yeah yeah oh yeah yeah

We'll drive for the line now
There's nothing to be lost
You and I will cross over
With no second thoughts

We'll drive for the line now
There's nothing to be lost
You and I will cross over
With no second thoughts

Dreams fade hope dies hard
She cups her eyes looks out at the stars
Says, "I feel we've traveled very far"
Yeah yeah oh yeah yeah
Yeah yeah oh yeah yeah
Yeah yeah oh yeah yeahCaptcha
Liedje Tom Petty No Second Thoughts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No Second Thoughtsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tom Petty No Second Thoughts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No Second Thoughts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.