Songtekst van Tom T. Hall: Back When Gas Was Thirty Cents A Gallon

Back When Gas Was Thirty Cents A Gallon


Back when gas was thirty cents a gallon America was young and strong and brave
Lord knows that I didn't have much money
And my old car had seen some better days
You were young and fresh as brand new roses
I was so in love and strong and brave
Back when gas was thirty cents a gallon and love was only sixty cents away
I don't think I'd know you if I'd see you I practice my forgettin' till it works
Back when gas was thirty cents a gallon I didn't know the meaning of hurt
[ fiddle ]
Back when gas was thirty cents a gallon
And sweet magnolias line those country roads
We burned a tank of love most every weekend
And on work days I helped 'em fix the roads
My friends were many and our dreams were certain
Whoever thought we'd go our seperate ways
Back when gas was thirty cents a gallon and love was only sixty cents away
I don't think I'd know you
Back when gas was thirty cents a gallon and love was only sixty cents awayCaptcha
Liedje Tom T. Hall Back When Gas Was Thirty Cents A Gallon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back When Gas Was Thirty Cents A Gallonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tom T. Hall Back When Gas Was Thirty Cents A Gallon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back When Gas Was Thirty Cents A Gallon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.