Songtekst van Tommy Collins: There's No Girl In My Life Anymore

There's No Girl In My Life Anymore


No presents to buy no ribbons to tie no reason to go to the store
There's not any need to have my suit clean there's no girl in my life anymore
There's no girl in my life anymore
There's not any use to shine up my shoes or the try to look neat like before
I don't have to comb my hair I ain't goin' anywhere there's no girl in my life anymore
There's no girl in my life anymore
Every time I turn around I see there's somethin' less to do
Pretty soon there won't be nothin' but just dreaming of you
No phone calls come in the silence won't end no noise but my feet on the floor
I don't know what I'll do and it's all because of you there's no girl in my life anymore
There's no girl in my life anymore
[ steel ]
I don't know what I'll doCaptcha
Liedje Tommy Collins There's No Girl In My Life Anymore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied There's No Girl In My Life Anymoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tommy Collins There's No Girl In My Life Anymore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje There's No Girl In My Life Anymore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.