Songtekst van Tony Bennett: Youd Be So Nice To Come Home Totb

Youd Be So Nice To Come Home Totb


Young and Warm and Wonderful
Tony Bennett
Written by Louis C Singer and Hy Zaret
Peaked at # 23 in 1958

Young and warm and wonderful
You are all I dreamed you'd be
Dreams that seemed improbable
All at once have come true, now I seeCaptcha
Liedje Tony Bennett Youd Be So Nice To Come Home Totb is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Youd Be So Nice To Come Home Totbmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tony Bennett Youd Be So Nice To Come Home Totb downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Youd Be So Nice To Come Home Totb in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.