Night And Day


Night and day and night
I wonder if the time can come
Night and day and night
I wonder if the time can come, money

So I sit alone in life's memory
Just outside of the world I know
So I stand at peace
Watching those wicked creep, yeah

Wonder why they want to stop
Want to stop my life
Yeah, yeah, yeah, yeah

Night and day

Night and day and night
I wonder if the time can come
Yeah, you some love my friend
Yeah, you'll get good lovin' my friend

You may want some lovin', my friend, yeah
You'll get good lovin' my friendCaptcha
Liedje Toots & The Maytals Night And Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Night And Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Toots & The Maytals Night And Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Night And Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.