Es War Eine Mutter


1 Es war eine Mutter

die hatte vier Kinder:
den Frühling
den sommer

den Herbst und den Winter

2 Der Frühling bringt Blumen

der Sommer den Klee

der Herbst bringt die Trauben

der Winter den Schnee

3 Und wie sie sich schwingen
im Jahresreihn

so tanzen und singen
wir fröhlich dareinCaptcha
Liedje Traditional Es War Eine Mutter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Es War Eine Muttermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Traditional Es War Eine Mutter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Es War Eine Mutter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.