Mein Hampelmann


1 Jetzt steigt Hampelmann

jetzt steigt Hampelmann

jetzt steigt Hampelmann
aus seinem Bett heraus
O du mein Hampelmann
mein Hampelmann
mein Hampelmann

o du mein Hampelmann
mein Hampelmann bist du!

2 Jetzt zieht Hampelmann
sich seine Strümpfe an

3 Jetzt zieht Hampelmann
sich seine Hose an

4 Jetzt zieht Hampelmann
sich seinp Schuhe an

5 Jetzt zieht Hampelmann
sich seine Jacke an

6 Jetzt setzt Hampelmann
sich seine Mütze an

7 Jetzt geht Hampelmann
mit seiner Frau spazieren

8 Jetzt tanzt Hampelmann
mit seiner lieben FrauCaptcha
Liedje Traditional Mein Hampelmann is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mein Hampelmannmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Traditional Mein Hampelmann downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mein Hampelmann in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.