Que Sera, Sera


oh do you know the muffin man
the muffin man, the muffin man
oh do you know the muffin man
he lives down drury lane

yes i know the muffin man
the muffin man, the muffin man
yes i know the muffin man
who lives down drury laneCaptcha
Liedje Traditional Que Sera, Sera is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Que Sera, Seramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Traditional Que Sera, Sera downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Que Sera, Sera in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.