Songtekst van Travis Tritt: Only You (And You Alone)

Only You (And You Alone)


ONLY YOU (AND YOU ALONE)
WRITERS BUCK RAM, ANDE RAND

Only you can make this world seem right
Only you can make the darkness bright
Only you and you alone can thrill me like you do
And fill my heart with love for only you
Only you can make this change in me
For it's true, you are my destiny
hen you hold my hand I understand the magic that you do
You're my dream come true, my one and only you
Only you can make this change in me
For it's true, you are my destiny
When you hold my hand I understand the magic that you do
You're my dream come true, my one and only you (One and only you)Captcha
Liedje Travis Tritt Only You (And You Alone) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Only You (And You Alone)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Travis Tritt Only You (And You Alone) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Only You (And You Alone) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.