La Bamba


Para bailar la bamba,
para bailar la bamba se necesita
una poca de gracia
una poca de gracia y otra cosita
Y arriba y arriba,
y arriba y arriba y arriba ire
Yo no soy marinero,
yo no soy marinero, por ti sere,
por ti sere, por ti sereBamba, bamba, bamba, bamba,
bamba, bamba, bam-bam-ba

Para bailar la bamba,
para bailar la bamba se necesita
una poca de gracia
una poca de gracia pa mi pa ti
Ay, y arriba y arriba,y arriba y arriba y arriba ire
Yo no soy marinero,
yo no soy marinero, soy capitan,
soy capitan, soy capitan
Bamba, bamba, bamba, bamba,
bamba, bambaCaptcha
Liedje Trini Lopez La Bamba is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Bambamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Trini Lopez La Bamba downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Bamba in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.